Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu e-IQUE eSports Finland Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. e-IQUE eSports Finland Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös osoitteessa e-IQUE eSports Finland Oy, Vestonkulma 2, 33580 Tampere. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä e-IQUE eSports Finland Oy:n henkilöstöön. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: e-IQUE eSports Finland Oy, Vestonkulma 2, 33580 Tampere.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
REKISTERINPITÄJÄ

e-IQUE eSports Finland Oy (y-tunnus: 2955004-9 )
Vestonkulma 2
33580 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marika Hillberg
Puhelin: +358 50 464 28 57
Sähköposti: info@ique.gg

REKISTERIN NIMI

e-IQUE eSports Finland asiakasrekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö tai henkilön alaikäinen huollettava on liittynyt IQUEn asiakkaaksi.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on IQUEn asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden kävijätietojen seuranta. Tietoja voidaan käyttää IQUEn toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään aina henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa sekä GDPR huomioiden.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää IQUEn omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
e-IQUE eSports Finland Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. sähköpostiosoitteita suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä IQUEn henkilöstölle, lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteeseen: info@ique.gg tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•    Asianosaisten henkilöiden etu- ja sukunimet

 •  Asianosaisten alaikäisten huollettavien henkilöiden etu- ja sukunimet sekä ikä
  •    Sähköpostiosoite
  •    Postiosoite
  •    Puhelinnumero
  •    Tiedot varatusta ryhmästä
  •    Tiedot maksusuorituksen tilasta
 •  Tiedot käynneistä ja osallistumisesta
 •  Asianomaisen itsensä ilmoittamat muut lisätiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta e-IQUE eSports Finland Oy ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää valtuutusta rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä.