IQUE Säännöt ja Yleiset Sopimusehdot – 20.01.2019 v.1.0

Säännöt

Ulkojalkineet tulee jättää eteisaulaan. Hipan liikuntatiloissa liikutaan paljain jaloin tai sisäkengillä. IQUEn pelitila on Hipan toisessa kerroksessa. (Talossa ei valitettavasti ole hissiä)

Tiloissa kaikki liikkuvat omalla vastuullaan. Alle 14 vuotiasta ei voi jättää ilman valvontaa tiloihin.

Haluamme kaikkien viihtyvän toiminnassamme, joten asiaton ja sopimaton käytös sekä puheet voivat johtaa tiloista poistamiseen ja mahdollisesti myös jäsenyyden purkamiseen.

IQUEn toimintaan osallistuvilla ei ole lupaa omatoimisesti liikkua turhaan Hipan tiloissa tai käyttää Hipan muita tiloja.

Pelitilassa olevat välineet ja laitteet ovat kaikkien IQUEn jäsenten käytössä, joten niitä tulee käyttää vain niille tarkoitettuun toimintaan. IQUEn välineitä pitää käsitellä niin, että ne eivät rikkoudu tahallisesta haitanteosta. Asiakas on vastuussa tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamistaan vahingoista.

Jokaisen on noudatettava IQUEn sääntöjä- ja toimintaohjeita. Jokaiselle jäsenelle kerrotaan ja ohjeistetaan käyttäytymiseen ja peleihin liittyvät säännöt erikseen ja niitä on ehdottomasti noudatettava.

 

Yleiset sopimusehdot

IQUE huoltaa ja ylläpitää pelitilassa olevat laitteet, sekä huolehtii yleisestä viihtyvyydestä ja sääntöjen noudattamisesta.

IQUE voi sulkea pelitilan tai lyhentää aukioloaikoja pyhäpäivien ja yleisten vapaapäivien yhteydessä.

IQUElla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen IQUEsta riippumattoman esteen seurauksena (vesivahinko, työtaistelutoimenpide, epidemia tai muu sen kaltainen este, jonka seurauksena palveluja ei voida tarjota). IQUElla on myös oikeus rajoittaa pelitilan käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto yms. toimenpiteiden ajaksi.

IQUE pidättää itsellään oikeuden tehdä kausikohtaisia muutoksia sisältöön ja viikottaiseen ohjelmaan.

IQUE pidättää itsellään oikeuden rajoittaa osallistujien määrää pelitilaan turvallisuussyistä, tarvittaessa.

IQUE ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai asiakkaan vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle IQUEn tiloissa tai IQUEn tilojen yhteydessä olevissa tiloissa / alueilla (esim. Hipan tilat, parkkipaikka, vaatenaulakolla).

IQUE pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan purkaa asiakassopimus, jos asiakas ei noudata sopimuksen mukaisia maksuehtoja, jäsen/osallistuja jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyväntavan vastaisesti tai jos käytöksen katsotaan olevan IQUEn ilmapiiriin sopimatonta.

Maksuja ei voida korottaa kesken kauden.

Asiakas on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä.

Pitkät (minimi viikko) sairaus- ja tapaturmapoissaolot ja niiden vaikutukset maksuihin käsitellään aina tapauskohtaisesti. Näistä on oltava lääkärintodistus ja se on toimitettava IQUElle viipymättä tapauksen käsittelyä ja päätöstä varten.

Loman tai muun ”vapaaehtoisen” poissaolon takia IQUE ei hyvitä rahaa tai korvaa väliin jääneitä harjoituskertoja.

Sopimus- ja laskutustietojen muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä IQUElle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla ( info@ique.gg ).

Sekä harrasteryhmien että JR kilpajoukkueiden valmennusryhmien minimikoko on 8 lasta (jotta ryhmä voidaan toteuttaa) ja maksimi 12. Jos kauden alussa ei ryhmään ole ilmoittautunut riittävästi lapsia, siitä ilmoitetaan asiakkaille, jolloin ryhmää voi mahdollisuuksien mukaan vaihtaa tai maksu palautetaan sopimuksen mukaan.

Kausimaksu veloitetaan käyntimäärästä riippumatta. Jos lapsen osallistuminen valittuun ryhmään perutaan ensimmäisten kahden viikon aikana kauden alkamisesta, eikä lapsi myöskään siirry sellaiseen toiseen ryhmään, jossa on tilaa, IQUEa palauttaa 50% kausimaksusta. Erityistapauksissa on otettava yhteys viipymättä IQUEen tapauksen käsittelyä ja päätöstä varten.

Leirit, kurssit, lanit ja muut maksulliset tapahtumat veloitetaan viimeistään tapahtuman ensimmäisenä päivänä.  Jos osallistuminen perutaan, IQUE palauttaa 50% maksusta. Erityistapauksissa on otettava yhteys viipymättä IQUEen tapauksen käsittelyä ja päätöstä varten.

Erityistarpeisille lapsille emme pysty tarjoamaan omaa ohjaajaa, joten kaikkien osallistujien tulee pystyä toimimaan itsenäisesti muun ryhmän mukana, sekä noudatettava sääntöjämme. Mikäli lapsellasi on diagnoosi (esim. diabetes, ADHD, epilepsia jne.) pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä meille lisäkenttään ilmoittautumisen yhteydessä.

Lasten IQUE jäsenyys on henkilökohtainen. Harjoitteluoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Harrasteryhmän kausimaksu sisältää yhden ohjatun viikottaisen pelivalmennuksen ja yhden ohjatun liikuntatunnin valitussa ryhmässä. Paikka varataan yhdeksi kaudeksi (kevät tai syksy) eikä se jatku automaattisesti. Väliin jääneitä kertoja emme korvaa.

Jokainen liikkuu IQUEssa omalla vastuullaan. Tulee huomioida, että liikkuessa lapsi saattaa vahingoittaa itseään, joten suosittelemme tapaturmavakuutuksen ottamista lapsellenne.

Kuvaohjelmalaki (710/2011) – 20.01.2019 v.1.0

Pelien ikärajaluokittelussa on Suomessa käytössä yleiseurooppalainen PEGI-järjestelmä. Pelit luokitellaan sen perusteella sisältävätkö pelit lapsille haitallisiksi luokiteltuja aiheita ja miten realistisesti aiheita on kuvattu. Vuodesta 2012 alkaen ikärajat ovat olleet Suomen lain mukaan sitovia. Kuvaohjelmalaki määrää ikärajoiksi 3, 7, 12, 16 ja 18 (710/2011) ja velvoittaa meidät valvomaan ikärajoja. Muiden paitsi ikärajan 18 kohdalla voi lain mukaan käyttää kolmen vuoden joustoa, jos lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa. Eli lapsen valitessa joukketta ja peliä, voimme käyttää kyseistä joustoa, koska lapset ovat ohjatusti täysi-ikäisen valvonnassa. Ilmoittaessasi juniorisi toimintaamme, annat suostumuksesi pelien pelaamiseen tällä kolmen vuoden ikärajan joustolla.